Fastställ Årsmodell Honda 2-8 HP

Honda 2 - 8 hp (BF20F-BFP8D6)

Effekt

Modell

Typ

Motor

Motornummer

Ram-/Chassinummer

År

2

BF20F

SA

Unique

BF20-1000001 - subsequent

BF20-1000001 - subsequent

1985

2

BF2AH

LA

Unique

BAEE-1000001 - subsequent

BAEL-1000001 - subsequent

1987

2

BF2AH

SA

Unique

BAEE-1000001 - subsequent

BAES-1000001 - subsequent

1987

2

BF2AK

LA

Unique

BAEE-1100001 - subsequent

BAEL-1100001 - subsequent

1989

2

BF2AK

SA

Unique

BAEE-1100001 - subsequent

BAES-1100001 - subsequent

1989

2

BF2AM

SA

BF2AM-SE1

BAEE-1200001 - subsequent

BAES-1200001 - subsequent

1990

2

BF2AM

SAB

BF2AM-SE3

BAEE-1200001 - subsequent

BAEB-1000002 - subsequent

1990

2

BF2AW

LA

BF2AW-SE1

BAEE-1300001 - subsequent

BAEL-1300001 - subsequent

1998

2

BF2AW

SA

BF2AW-SE1

BAEE-1300001 - subsequent

BAES-1300001 - subsequent

1998

2

BF2AW

SAB

BF2AW-SE3

BAEE-1300001 - subsequent

BAEB-1100001 - subsequent

1998

2

BF2DX

LCHA

BF2DX-SEC1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBF-1000001 - 1099999

1999

2

BF2DX

SA

BF2DX-SE1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBK-1000001 - 1099999

1999

2

BF2DX

SAB

BF2DX-SE2

BEBF-1000001 - 1999999

BZBL-1000001 - 1099999

1999

2

BF2DX

SCAB

BF2DX-SEC1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBJ-1000001 - 1099999

1999

2

BF2DX

SCHA

BF2DX-SEC1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBF-1000001 - 1099999

1999

2

BF2DY

LCHA

BF2DX-SEC1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBF-1100001 - 1199999

2000

2

BF2DY

SA

BF2DX-SE1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBK-1100001 - 1199999

2000

2

BF2DY

SAB

BF2DX-SE2

BEBF-1000001 - 1999999

BZBL-1100001 - 1199999

2000

2

BF2DY

SCAB

BF2DX-SEC2

BEBF-1000001 - 1999999

BZBJ-1100001 - 1199999

2000

2

BF2DY

SCHA

BF2DX-SEC1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBF-1100001 - 1199999

2000

2

BF2DY

SHA

BF2DX-SE1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBK-1100001 - 1199999

2000

2

BF2D1

LCHA

BF2DX-SEC1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBF-1200001 - 1299999

2001

2

BF2D1

SA

BF2DX-SE1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBK-1200001 - 1299999

2001

2

BF2D1

SAB

BF2DX-SE2

BEBF-1000001 - 1999999

BZBL-1200001 - 1299999

2001

2

BF2D1

SCAB

BF2DX-SEC2

BEBF-1000001 - 1999999

BZBJ-1200001 - 1299999

2001

2

BF2D1

SCHA

BF2DX-SEC1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBF-1200001 - 1299999

2001

2

BF2D1

SHA

BF2DX-SE1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBK-1200001 - 1299999

2001

2

BF2D2

LCHA

BF2DX-SEC1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBF-1300001 - 1399999

2002

2

BF2D2

SA

BF2DX-SE1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBK-1300001 - 1399999

2002

2

BF2D2

SAB

BF2DX-SE2

BEBF-1000001 - 1999999

BZBL-1300001 - 1399999

2002

2

BF2D2

SCAB

BF2DX-SEC2

BEBF-1000001 - 1999999

BZBJ-1300001 - 1399999

2002

2

BF2D2

SCHA

BF2DX-SEC1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBF-1300001 - 1399999

2002

2

BF2D2

SHA

BF2DX-SE1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBK-1300001 - 1399999

2002

2

BF2D3

LCHA

BF2DX-SEC1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBF-1400001 - 1999999

2002

2

BF2D3

SCHA

BF2DX-SEC1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBF-1400001 - 1999999

2002

2

BF2D3

SHA

BF2DX-SE1

BEBF-1000001 - 1999999

BZBF-1400001 - 1999999

2002

2

BF2D4

LCHA

BF2DX-SEC1

BEBF-2000001 - subsequent

BZBF-2000001 - 2099999

2004

2

BF2D4

SCHA

BF2DX-SEC1

BEBF-2000001 - subsequent

BZBF-2000001 - 2099999

2004

2

BF2D4

SHA

BF2DX-SE1

BEBF-2000001 - subsequent

BZBF-2000001 - 2099999

2004

2

BF2D5

LCHA

BF2DX-SEC1

BEBF-2000001 - subsequent

BZBF-2100001 - subsequent

2005

2

BF2D5

SCHA

BF2DX-SEC1

BEBF-2000001 - subsequent

BZBF-2100001 - subsequent

2005

2

BF2D5

SHA

BF2DX-SE1

BEBF-2000001 - subsequent

BZBK-2100001 - subsequent

2005

2

BF2D6

SHA

BF2DX-SE1

BEBF-2100001 - subsequent

BZBK-2200001 - subsequent

2006

2

BF2D6

SCHA

BF2DX-SEC1

BEBF-2100001 - subsequent

BZBF-2200001 - subsequent

2006

2

BF2D6

LCHA

BF2DX-SEC1

BEBF-2100001 - subsequent

BZBF-2200001 - subsequent

2006

2

BF2D6

SCAB

BF2DX-SE1

BEBF-2100001 - subsequent

BZBJ-2200001 - subsequent

2006

5

BF50F

LA

BF50F-SE

BF50F-1000001 - subsequent

BF50L-1000001 - subsequent

1985

5

BF50F

SA

BF50F-SE

BF50F-1000001 - subsequent

BF50S-1000001 - subsequent

1985

5

BF5AH

LA

BF5AH-SE

BADE-1000001 - subsequent

BADL-1000001 - subsequent

1987

5

BF5AH

SA

BF5AH-SE

BADE-1000001 - subsequent

BADS-1000001 - subsequent

1987

5

BF5AK

LA

BF5AK-SE

BADE-1100001 - subsequent

BADL-1100001 - subsequent

1989

5

BF5AK

SA

BF5AK-SE

BADE-1100001 - subsequent

BADS-1100001 - subsequent

1989

5

BF5AM

LA

BF5AM-SE

BADE-1200001 - subsequent

BADL-1200001 - subsequent

1990

5

BF5AM

SA

BF5AM-SE

BADE-1200001 - subsequent

BADS-1200001 - subsequent

1990

5

BF5AW

LA

BF5AW-SE

BADE-1300001 - subsequent

BADL-1300001 - subsequent

1998

5

BF5AW

SA

BF5AW-SE

BADE-1300001 - subsequent

BADE-1300001 - subsequent

1998

5

BF5AX

LA

BF5AW-SE

BADE-1300001 - subsequent

BADL-1400001 - 1499999

1999

5

BF5AX

SA

BF5AW-SE

BADE-1300001 - subsequent

BADS-1400001 - 1499999

1999

5

BF5AY

LA

BF5AW-SE

BADE-1300001 - subsequent

BADS-1500001 - 1599999

2000

5

BF5AY

SA

BF5AW-SE

BADE-1300001 - subsequent

BADS-1500001 - 1599999

2000

5

BF5A1

LA

BF5AW-SE

BADE-1300001 - subsequent

BADS-1600001 - 1699999

2001

5

BF5A1

SA

BF5AW-SE

BADE-1300001 - subsequent

BADS-1600001 - 1699999

2001

5

BF5A2

LA

BF5AW-SE

BADE-1300001 - 9999999

BADS-1700001 - 1799999

2002

5

BF5A2

SA

BF5AW-SE

BADE-1300001 - 9999999

BADS-1700001 - 1799999

2002

5

BF5A3

LA

BF5AW-SE

BADE-1300001 - 1999999

BADS-1800001 - 1999999

2003

5

BF5A3

SA

BF5AW-SE

BADE-1300001 - 1999999

BADS-1800001 - 1999999

2003

5

BF5A4

LA

BF5A4-SE

BADE-2000001 - subsequent

BADS-2000001 - 2099999

2004

5

BF5A4

SA

BF5A4-SE

BADE-2000001 - subsequent

BADS-2000001 - 2099999

2004

5

BF5A5

LA

BF5A4-SE

BADE-2000001 - subsequent

BADS-2100001 - subsequent

2005

5

BF5A5

SA

BF5A4-SE

BADE-2000001 - subsequent

BADS-2100001 - subsequent

2005

5

BF5A6

SA

BF5A4-SE

BADE-2100001 - subsequent

BADS-2200001 - subsequent

2006

5

BF5A6

LA

BF5A4-SE

BADE-2100001 - subsequent

BADS-2200001 - subsequent

2006

7,5

B75K1

LD

Unique

B75-2000105 - subsequent

-

1973

7,5

B75K2

LD

Unique

B75-3003041 - subsequent

-

1975

7,5

B75K2

LD

Unique

B75-3102838 - subsequent

-

1975

7,5

B75K2

SD

Unique

B75-3010874 - subsequent

-

1975

7,5

B75K2

SD

Unique

B75-3003594 - subsequent

-

1975

7,5

B75K3

LD

Unique

B75-4000001 - subsequent

-

1977

7,5

B75K3

SD

Unique

B75-4000001 - subsequent

-

1977

7,5

BF75

LA

Unique

BF75-1000002 - 1013304

BF75-1000002 - 1013304

1978

7,5

BF75

SA

Unique

BF75-1000002 - 1013304

BF75-1000002 - 1013304

1978

7,5

BF75Z

LA

Unique

BF75-1100001 - 1103130

BF75-1100001 - 1103130

1979

7,5

BF75Z

SA

Unique

BF75-1100001 - 1103130

BF75-1100001 - 1103130

1979

7,5

BF75A

LA

Unique

BF75-1200425 - 1205254

BF75-1200425 - 1205254

1980

7,5

BF75A

SA

Unique

BF75-1200185 - 1204774

BF75-1200185 - 1205094

1980

7,5

BF75B

LA

Unique

BF75L-1300002 - 1301092

BF75L-1300002 - 1301092

1981

7,5

BF75B

SA

Unique

BF75S-1300001 - 1301023

BF75S-1300001 - 1301023

1981

7,5

BF75C

LA

Unique

BF75L-1400002 - subsequent

BF75L-1400002 - subsequent

1982

7,5

BF75C

SA

Unique

BF75S-1400001 - subsequent

BF75S-1400001 - subsequent

1982

7,5

BF75D

LA

Unique

BF75L-1500001 - subsequent

BF75L-1500001 - subsequent

1983

7,5

BF75D

SA

Unique

BF75S-1500001 - subsequent

BF75S-1500001 - subsequent

1983

7,5

BF75E

LA

BF75E-LA

BF75L-1600001 - subsequent

BF75L-1600001 - subsequent

1984

7,5

BF75E

SA

BF75E-SA

BF75S-1600001 - subsequent

BF75S-1600001 - subsequent

1984

7,5

BF75F

LA

BF75F-LA

BF75L-1700001 - subsequent

BF75L-170001 - subsequent

1985

7,5

BF75F

SA

BF75F-SA

BF75S-1700001 - subsequent

BF75S-170001 - subsequent

1985

8

BF8AH

LA

BF8AH-SE2

BACE-1000001 - subsequent

BACL-1000001 - subsequent

1987

8

BF8AH

SA

BF8AH-SE1

BACE-1000001 - subsequent

BACS-1000001 - subsequent

1987

8

BF8AK

LA

BF8AK-SE2

BACE-1100001 - subsequent

BACL-1100001 - subsequent

1989

8

BF8AK

SA

BF8AK-SE1

BACE-1100001 - subsequent

BACS-1100001 - subsequent

1989

8

BF8AM

LA

BF8AM-SE2

BACE-1200001 - subsequent

BACL-1200001 - subsequent

1990

8

BF8AM

SA

BF8AM-SE1

BACE-1200001 - subsequent

BACS-1200001 - subsequent

1990

8

BF8AM

XA

BF8AM-SE2

BACE-1200001 - subsequent

BACU-1000001 - subsequent

1990

8

BF8AW

LA

BF8AW-SE2

BACE-1300001 - subsequent

BZBC-1300001 - subsequent

1998

8

BF8AW

SA

BF8AW-SE1

BACE-1300001 - subsequent

BZBC-1300001 - subsequent

1998

8

BF8AW

XA

BF8AW-SE2

BACE-1300001 - subsequent

BZBC-1300001 - subsequent

1998

8

BF8AX

LA

BF8AX-SE2

BACE-1300001 - 1399999

BZBC-1400001 - 1499999

1999

8

BF8AX

SA

BF8AX-SE1

BACE-1300001 - 1399999

BZBC-1400001 - 1499999

1999

8

BF8AX

XA

BF8AX-SE2

BACE-1300001 - 1399999

BZBC-1400001 - 1402544

1999

8

BF8AY

LA

BF8AX-SE2

BACE-1300001 - 1399999

BZBC-1500001 - 1502587

2000

8

BF8AY

SA

BF8AX-SE1

BACE-1300001 - 1399999

BZBC-1500001 - 1502182

2000

8

BF8AY

XA

BF8AX-SE2

BACE-1300001 - 1399999

BZBC-1500001 - 1502468

2000

8

BF8A3

LA

BF8AW-SE2

BACE-1300001 - 9999999

BZBC-1700001 - 1799999

2003

8

BF8A3

SA

BF8AW-SE1

BACE-1300001 - 9999999

BZBC-1700001 - 1799999

2003

8

BF8A4

SA

BF8AW-SE2

BACE-1300001 - subsequent

BZBC-1800001 - 1899999

2004

8

BF8A4

LA

BF8AW-SE1

BACE-1300001 - subsequent

BZBC-1800001 - 1899999

2004

8

BF8A5

SA

BF8AW-SE2

BACE-1300001 - subsequent

BZBC-1900001 - subsequent

2005

8

BF8A5

LA

BF8AW-SE1

BACE-1300001 - subsequent

BZBC-1900001 - subsequent

2005

8

BF8A6

SA

BF8AW-SE2

BACE-1400001 - subsequent

BZBC-2000001 - subsequent

2006

8

BF8A6

LA

BF8AW-SE1

BACE-1400001 - subsequent

BZBC-2000001 - subsequent

2006

8

BF8D1

LHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1000001 - 1099999

2001

8

BF8D1

LHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1000001 - 1099999

2001

8

BF8D1

LRA

BF8D1-SER1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1000001 - 1099999

2001

8

BF8D1

SA

BF8D1-SE1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1000001 - 1099999

2001

8

BF8D1

SHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1000001 - 1099999

2001

8

BF8D1

SHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1000001 - 1099999

2001

8

BF8D1

SRA

BF8D1-SER1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1000001 - 1099999

2001

8

BF8D2

LHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1100001 - 1199999

2002

8

BF8D2

LHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1100001 - 1199999

2002

8

BF8D2

LRA

BF8D1-SER1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1100001 - 1199999

2002

8

BF8D2

SA

BF8D1-SE1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1100001 - 1199999

2002

8

BF8D2

SHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1100001 - 1199999

2002

8

BF8D2

SHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1100001 - 1199999

2002

8

BF8D2

SRA

BF8D1-SER1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1100001 - 1199999

2002

8

BF8D3

LHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - 9999999

BAAJ-1200001 - 1299999

2003

8

BF8D3

LHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - 9999999

BAAJ-1200001 - 1299999

2003

8

BF8D3

LRA

BF8D1-SER1

BEAAJ-1000001 - 9999999

BAAJ-1200001 - 1299999

2003

8

BF8D3

SHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - 9999999

BAAJ-1200001 - 1299999

2003

8

BF8D3

SHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - 9999999

BAAJ-1200001 - 1299999

2003

8

BF8D4

LHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1300001 - 1399999

2004

8

BF8D4

LHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1300001 - 1399999

2004

8

BF8D4

LRA

BF8D1-SER1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1300001 - 1399999

2004

8

BF8D4

SHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1300001 - 1399999

2004

8

BF8D4

SHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1300001 - 1399999

2004

8

BF8D5

LHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1400001 - subsequent

2005

8

BF8D5

LHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1400001 - subsequent

2005

8

BF8D5

SHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1400001 - subsequent

2005

8

BF8D5

SHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1400001 - subsequent

2005

8

BF8D6

SHA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1100001 - subsequent

BAAJ-1500001 - subsequent

2006

8

BF8D6

LHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1100001 - subsequent

BAAJ-1500001 - subsequent

2006

8

BF8D6

LHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1100001 - subsequent

BAAJ-1500001 - subsequent

2006

8

BFP8D1

LHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1000001 - 1099999

2001

8

BFP8D1

LHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1000001 - 1099999

2001

8

BFP8D1

LRA

BF8D1-SER1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1000001 - 1099999

2001

8

BFP8D1

XHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1000001 - 1099999

2001

8

BFP8D1

XHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1000001 - 1099999

2001

8

BFP8D1

XRA

BF8D1-SER1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1000001 - 1099999

2001

8

BFP8D2

LHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1100001 - 1199999

2002

8

BFP8D2

LHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1100001 - 1199999

2002

8

BFP8D2

LRA

BF8D1-SER1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1100001 - 1199999

2002

8

BFP8D2

XHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1100001 - 1199999

2002

8

BFP8D2

XHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1100001 - 1199999

2002

8

BFP8D2

XRA

BF8D1-SER1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1100001 - 1199999

2002

8

BFP8D3

LHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1200001 - 1299999

2003

8

BFP8D3

LHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1200001 - 1299999

2003

8

BFP8D3

LHTA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1200001 - 1299999

2003

8

BFP8D3

LRA

BF8D1-SER1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1200001 - 1299999

2003

8

BFP8D3

LRTA

BF8D1-SER1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1200001 - 1299999

2003

8

BFP8D3

XHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1200001 - 1299999

2003

8

BFP8D3

XHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1200001 - 1299999

2003

8

BFP8D3

XRA

BF8D1-SER1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1200001 - 1299999

2003

8

BFP8D4

LHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1300001 - 1399999

2004

8

BFP8D4

LHTA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - 1999999

BAAJ-1300001 - 1399999

2004

8

BFP8D4

LRTA

BF8D1-SER1

BEAAJ-1000001 - 1999999

BAAJ-1300001 - 1399999

2004

8

BFP8D4

XHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1300001 - 1399999

2004

8

BFP8D4

XHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1300001 - 1399999

2004

8

BFP8D5

LHTA

BF8D1-SES1

BEAAJ-2000001 - subsequent

BAAJ-1400001 - subsequent

2005

8

BFP8D5

LRTA

BF8D1-SER1

BEAAJ-2000001 - subsequent

BAAJ-1400001 - subsequent

2005

8

BFP8D5

XHA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1400001 - subsequent

2005

8

BFP8D5

XHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1000001 - subsequent

BAAJ-1400001 - subsequent

2005

8

BFP8D6

LHTA

BF8D1-SER1

BEAAJ-2100001 - subsequent

BAAJ-1500001 - subsequent

2006

8

BFP8D6

LRTA

BF8D1-SEC1

BEAAJ-2100001 - subsequent

BAAJ-1500001 - subsequent

2006

8

BFP8D6

XHSA

BF8D1-SES1

BEAAJ-1100001 - subsequent

BAAJ-1500001 - subsequent

2006